728 x 90

Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi

Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
TongDaiKienThuc.COM
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi. Sự dễ dãi trong việc tuyển người mẫu và sự cẩu thả khi chuẩn bị trang phục khiến chương trình chào năm mới của đài Thiên Tân, Trung Quốc để lại ấn tượng xấu.
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Chương trình chào mừng năm mới của đài thiên tân , Trung Quốc có tiết mục trình diễn đồ lót của các người mẫu. Trang phục "tiết kiệm" làm lộ lưng xấu của người mẫu. Một cô dường như vừa đi tẩm quất, giác hơi về.
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Có cô để hở miếng dán ngực trước khán giả xem truyền hình.
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Người đẹp dường như không nhận ra sự cố hở miếng dán ngực, cô tự tin trình diễn bộ đồ lót trắng điệu đà.
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Thêm một người mẫu lộ dán ngực.
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
 
Người mẫu diễn với lưng đầy vết giác hơi
Các người mẫu góp vui cho chương trình chào năm mới.