728 x 90

“Lối đi nào cho anh” ....sự khác biệt “chết điếng” giữa vợ và bồ

“Lối đi nào cho anh” ....sự khác biệt “chết điếng” giữa vợ và bồ
TongDaiKienThuc.COM
Tranh vui: Sự khác biệt "chết điếng" giữa vợ và bồ Vợ là cơm, bồ là phở bởi giữa vợ và bồ có những sự khác biệt hiển nhiên như thế này......
Tranh vui: Sự khác biệt "chết điếng" giữa vợ và bồ
 
Vợ là cơm, bồ là phở bởi giữa vợ và bồ có những sự khác biệt hiển nhiên như thế này...
lối đi nào cho anh sự khác biệt chết điếng giữa vợ và bồ
Vì thời điểm xuất hiện trong cuộc đời anh khác nhau...
 
lối đi nào cho anh sự khác biệt chết điếng giữa vợ và bồ
... nên số hưởng của họ cũng khác biệt.
 
lối đi nào cho anh sự khác biệt chết điếng giữa vợ và bồ
Vợ lúc nào cũng sợ tiếc tiền còn bồ thì "moi" được càng nhiêu càng ít.
 
lối đi nào cho anh sự khác biệt chết điếng giữa vợ và bồ
Hoàn cảnh xô đẩy mà lắm lúc vợ chẳng được dịu dàng, còn bồ thì lúc nào cũng chỉ nói lời đường mật,
 
lối đi nào cho anh sự khác biệt chết điếng giữa vợ và bồ
Sau giờ làm, vợ và bồ có 2 "sứ mệnh" cũng rất khác.
 Theo Thảo Nguyên, Longkenic / Trí Thức Trẻ