728 x 90

Khám phá công thức tạo nên vị bia Sapporo

Khám phá công thức tạo nên vị bia Sapporo
TongDaiKienThuc.COM
Khám phá công thức tạo nên vị bia Sapporo. Sapporo Premium Beer, với vị bia êm đằm đặc trưng, chính là kết tinh của 140 năm không ngừng nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật nấu bia và sự gắn bó, nhiệt huyết của Sapporo tại Việt Nam.
Khám phá công thức tạo nên vị bia Sapporo

Khám phá công thức tạo nên vị bia sapporo