728 x 90

Giàn bầu ăn không xuể ở Sài Gòn

Giàn bầu ăn không xuể ở Sài Gòn
TongDaiKienThuc.COM
Hàng chục quả bầu dài, hồ lô, bí đỏ trĩu nặng trên sân thượng tầng 5 của gia đình chị Huyền.
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Giàn bầu ăn không xuể ở sài gòn
Ảnh: Thanh Huyền