728 x 90

Tiêu chuẩn “soái ca” khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới

Tiêu chuẩn “soái ca” khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
TongDaiKienThuc.COM
Một dịch vụ y tế tại Anh đã yêu cầu các nhà thiết kế đồ họa photoshop thân hình một người mẫu theo 18 cách khác nhau để tiếp cận các khách hàng tại các quốc gia này sao cho họ cảm thấy hấp dẫn nhất. Và kết quả là đây:
Tiêu chuẩn "soái ca" khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
 
Thế nào là một thân hình "soái ca" hoàn hảo?
Inspired by artist Esther Honig and using this original picture…
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Một dịch vụ y tế tại Anh đã yêu cầu các nhà thiết kế đồ họa photoshop thân hình một người mẫu theo 18 cách khác nhau để tiếp cận các khách hàng tại các quốc gia này sao cho họ cảm thấy hấp dẫn nhất. Và kết quả là đây:
Australia
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Bangladesh
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
China
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NyPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Colombia
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Egypt
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NyPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Indonesia
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Nigeria
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Pakistan
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Philippines
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Portugal
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Russia
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
South Africa
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Spain
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
U.K.
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
United States
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com
Tổng hợp các quốc gia:
Tiêu chuẩn soái ca khác nhau tại 18 quốc gia trên thế giới
NYPhotoNY / Via onlinedoctor.superdrug.com