728 x 90

Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng

Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
TongDaiKienThuc.COM
Phong cách lịch lãm, đơn giản nhưng chính sự đơn giản đó sẽ làm nên cá tính của bạn. Đó chính là ý tưởng của bộ ảnh thời trang từ tạp chí Schön mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng bạn.Model:...
Phong cách lịch lãm, đơn giản nhưng chính sự đơn giản đó sẽ làm nên cá tính của bạn. Đó chính là ý tưởng của bộ ảnh thời trang từ tạp chí Schön mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng bạn.
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Phong cách đơn giản và cá tính cho các chàng
Model: Baptiste Giabiconi
Photographer: Jack Waterlot
Theo Himmag