728 x 90

Ông bố ở Hà Nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng

Ông bố ở Hà Nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
TongDaiKienThuc.COM
Anh Hạnh tự chế hệ thống tưới nước cho cả vườn, làm giàn chắc chắn cho bầu bí, dưa chuột trên sân thượng nắng gắt, gió to.
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ông bố ở hà nội không ngại thức khuya chăm vườn sân thượng
Ảnh: Ban Mai - Huy Hạnh