728 x 90

Full bộ ảnh của chiếc Wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc Wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
TongDaiKienThuc.COM
Chiếc Wave kiểng cùi bắp xin góp vui cùng anh em biker , tham gia phong trào chơi Wave độ cũng đã lâu nên mình cũng đã lên được cho em nó một số món đồ chơi kiểng nhẹ nhàng mời anh em đáng giá . Con xe...
Chiếc wave kiểng cùi bắp xin góp vui cùng anh em biker , tham gia phong trào chơi wave độ cũng đã lâu nên mình cũng đã lên được cho em nó một số món đồ chơi kiểng nhẹ nhàng mời anh em đáng giá . Con xe độ này cũng là con xe tâm huyết nhất từ trước đến nay mà mình đã từng chơi qua.

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
một số đồ chơi trên xe cũng thuộc hàng độc

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
Đồ chơi được chăm chút kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ .

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu


Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
Với màu sắc titan đẹp lung linh

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
Cùm dầu brembo rossi

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
Trợ lực sườn ohlins, phuộc ohlins

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu


Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
Ốc thăm nhớt .

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
Niềng excel , căm mạ crom

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu
Đĩa Galfer , heo brembo moto 3

Full bộ ảnh của chiếc wave cùi bắp lên đồ chơi ngoài trăm triệu