728 x 90  • Cái Facebook định ra mắt không phải nút dislike

    Cái Facebook định ra mắt không phải nút dislike 14

    Lấy ví dụ một post về việc bạn bị tai nạn chẳng hạn, nếu như hiện tại chỉ có nút like để thể hiện sự quan tâm và thực ra nó cũng không hợp lý lắm thì nút thông cảm trong trường hợp này sẽ tốt hơn: vừa thể hiện độ quan tâm của bạn với vấn đề, vừa thể hiện đúng thái độ.

    CHI TIẾT