728 x 90  • Yamaha Nouvo độ áo CBR1000RR của sinh viên Nha Trang

    Yamaha Nouvo độ áo CBR1000RR của sinh viên Nha Trang 48

    Để thay đổi từ scooter thành superbike, chiếc Nouvo dường như thay đổi hoàn toàn kết cấu, chỉ còn cỗ máy. Việc khó nhất là thay đổi khung sườn để chuyển bình xăng từ dưới yên lên phía trước, hệ thống khung phụ cũng phải theo đúng kiểu vểnh cao của chiếc xe chồm.

    CHI TIẾT