728 x 90  • Gửi người phụ nữ vĩ đại nhất đời con...

    Gửi người phụ nữ vĩ đại nhất đời con... 17

    Có ai đó thường hỏi con rằng: Có được những gì mới là hạnh phúc? Họ giúp con định nghĩa những thứ gọi là hạnh phúc trong xã hội này: Là tình yêu, là tiền bạc, là công danh. Con luôn mỉm cười chúc cho ai đó tìm được hạnh phúc của họ, bởi con chỉ có một thứ định nghĩa hạnh phúc của riêng mình, đó là cả gia đình mình được bình an. Hạnh phúc của con là được nhìn thấy mọi người được hạnh phúc, đặc biệt là Mẹ!

    CHI TIẾT