728 x 90  • Đâu phải cứ tình yêu là lớn lao to tát?

    Đâu phải cứ tình yêu là lớn lao to tát? 7

    Và nếu chúng ta thật sự, thật sự nghĩ về nó, thì những điều rất nhỏ ấy làm nên một điều rất lớn. Cuộc sống. Những điều rất nhỏ ấy len lỏi trong cuộc sống hàng ngày của tuổi trẻ. Yêu lấy chúng là yêu lấy cuộc sống. Liệu có tình yêu nào lớn hơn tình yêu cuộc sống của chính mình nữa không?

    CHI TIẾT