728 x 90  • Tục ‘săn đêm’ gây tranh cãi ở Bhutan kì lạ

    Tục ‘săn đêm’ gây tranh cãi ở Bhutan kì lạ 9

    Tục ‘săn đêm’ gây tranh cãi ở Bhutan kì lạ “Săn đêm” là một tập tục lâu đời ở Bhutan cho phép đàn ông quan hệ tình dục với một cô gái bất kỳ. Tuy nhiên sau đó, người đàn ông có quyền không kết hôn, dẫn tới việc nhiều cô gái mang thai và bị bỏ rơi.

    CHI TIẾT