728 x 90  • Đơn phương thì tổn thương một chút thì cũng có sao?

    Đơn phương thì tổn thương một chút thì cũng có sao? 5

    Với anh, em chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác, một hình dung anh sẽ xóa nhòa mà chẳng hề bận tâm. Em cũng hiểu khoảng cách anh và em xa đến mức em không dám tiến lại gần anh chỉ thấy càng ngày càng xa xôi hơn. Em chẳng đủ can đảm nói với anh cảm xúc của mình. Vẫn biết yêu một người là rất khó nhưng để nói cho người ta biết thì lại càng khó hơn. Khi người ta yêu thì làm gì có lựa chọn chứ, cứ bất giác mà yêu thôi.

    CHI TIẾT