728 x 90



  •  Hình ảnh trung tâm sát hạch lái xe mới của Honda Việt Nam

    Hình ảnh trung tâm sát hạch lái xe mới của Honda Việt Nam 74

    Từ năm 1999, trung tâm đào tạo lái xe an toàn cho xe máy của Honda Việt Nam được xây dựng, với sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả của Bộ Giao thông mà trực tiếp là Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

    CHI TIẾT