728 x 90  • Tại sao bây giờ yêu nhau lại khó thế?

    Tại sao bây giờ yêu nhau lại khó thế? 41

    Có phải là vì thất bại quá nhiều trong chuyện tình cảm khiến con người dần chai sạn và lãnh cảm với cảm giác yêu đương? Hay là tại mình quên mất cách yêu thương một người là gì? Hoặc tệ hơn, quên mất tình yêu là cái gì mất rồi.

    CHI TIẾT