728 x 90  • Ta không bên nhau thì trái đất cũng đâu có ngừng quay...

    Ta không bên nhau thì trái đất cũng đâu có ngừng quay... 12

    Vẫn như mọi khi, em vẫn chưa quên rằng em đang phải bắt đầu với những ngày tháng không anh, em tự nhủ rằng không sao cả, hà cớ chi lệ đẫm khóe mi, tự vằn dặt mình như vậy. Một ngày ta không bên nhau thì trái đất cũng đâu có ngừng quay, kim đồng hồ cũng đâu có chạy ngược phút giây nào đâu, lá cũng không thôi rơi xuống, nắng cũng chẳng bớt đỏng đảnh,...

    CHI TIẾT