728 x 90  • Em không sợ chờ đợi, em chỉ sợ chờ đợi mà không có kết quả...

    Em không sợ chờ đợi, em chỉ sợ chờ đợi mà không có kết quả... 20

    Còn một kẻ hèn như anh thì em sợ, em rất sợ cho nên dù có còn thương anh lắm thì tình cảm ấy em xin phép để vào quá khứ. Em không thể làm bản thân tổn thương vì chờ đợi anh thêm nữa... chờ anh. Em không sợ chờ, nhưng chờ mà không biết kết quả không biết bao lâu thì xin. Em không làm được. Cho em được ích kỷ nghĩ cho bản thân em lần này anh nhé.!

    CHI TIẾT