728 x 90  • Tối đa 20 khách được qua chùa cầu Hội An

    Tối đa 20 khách được qua chùa cầu Hội An 0

    Tối đa 20 khách được qua chùa cầu Hội An. Ngày 15/9, UBND Hội An yêu cầu các đơn vị lữ hành khi tổ chức tham quan tại di tích Chùa Cầu có phương án điều tiết, duy trì số lượng tối đa mỗi lượt không qua 20 người.

    CHI TIẾT